• Hetmańska 20,
    Poznań
  • Telefon
    602 580 819
  • E-mail
    info@guardtsystem.pl

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru (SAP) i dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Dla wielu firm są obowiązkiem. Konieczność ich instalacji regulują krajowe przepisy bezpieczeństwa pożarowego. Każda przestrzeń narażona jest na zaprószenie ognia, zwłaszcza ta o charakterze przemysłowym. Z pomocą w detekcji i szybkim reagowaniu przychodzą kompletne, wyspecjalizowane systemy takich firm, jak ARITECH, czy POLON-ALFA. Ich centrale gwarantują skuteczne wykrycie ognia i poinformowanie o zagrożeniu. W gamie urządzeń jest wszystko, co niezbędne: centrale, czujniki (dymu, temperatury, promieniowania), ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP), sygnalizatory, klapy oddymiające i wiele innych.

sygnalizacja dźwiękowaZadaniem centrali jest zlokalizowanie źródła pożaru i przekazanie informacji o nim poprzez dźwiekowy system ostrzegawczy, osobom przebywającym w zagrożonej strefie oraz odpowiedniej jednostce Straży Pożarnej. Systemy SAP+DSO nadają komunikaty ewakuacyjne, włączają instalacje oddymiające i wentylacyjne, zamykają strefy z ogniem, sterując automatyką drzwi i kurtyn. Wszystko odbywa się zgodnie z wcześniej opracowanymi i zaprogramowanymi scenariuszami.

Ogień i dym potrafią rozprzestrzenić się błyskawicznie. Sprawny system SAP+DSO zadziała i wesprze służby interwencyjne jeszcze zanim zdążą przyjechać na miejsce zdarzenia, ratując życie i mienie.